Nieuws van de vereniging

De clubavonden zijn op iedere eerste donderdag van de maand. Aanvang 20.00 uur. 

Locatie: Dorpshuis Wirdum.

I.v.m corona is het gehele jaarprogramma gewijzigd c.q. vervallen.


Iedere clubavond kent een hoofdonderwerp. Naast dit onderwerp wordt iedere clubavond een gedeelte van Lightroom en/of Photoshop behandeld en toegelicht. Ook worden iedere clubavond de foto's van de clubleden beoordeeld, met het doel de kwaliteit te verbeteren.

Het (voorlopig) programma voor 2020.

9 jan. Fotobeoordeling en portret fotografie

23 jan. Nachtfotografie op lokatie (Uitwijk naar 30 januari)

6 febr. Fotobeoordeling/jaarvergadering

5 mrt.  Straatfotografie/fotobeoordeling

2 april  Expositie samenstelling voor Koningsdag/fotobeoordeling  VERVALT

27 april t/m 5 mei Jaarlijkse expositie thema: vervoer  VERVALT

29 april. Lezing Bas Meelker - landschapsfotografie     VERVALT

7 mei. Gebruik filters/fotobeoordeling

4 juni. Straatfotografie op lokatie

2 juli . Gezamenlijk uitstapje

3 sept. Macrofotografie/fotobeoordeling 

1 okt. Sterrenfotografie op lokatie

5 nov. Herfstfotografie (paddenstoelen) / fotobeoordeling 

3 dec. Fotobeoordeling

 

Tussendoor worden fotouitstapjes gemaakt. De planning hiervan vindt op de clubavonden plaats.

 


*Het jaarthema 2019/2020 is VERVOER


*Exposities

- jaarexpositie: koningsdag 27 april t/m 5 mei

Deze expositie kent dit jaar een nevenexpositie bestaande uit 15 foto's gemaakt door kinderen tot 16 jaar. Het thema van deze expositie heeft als thema "Vrijheid" en is verbonden aan de festiviteiten rond de viering van 75 jaar bevrijding.