Joop Siepel

Joop Siepel.
Fotografeert sinds: 2009
Voorkeur: natuurfotografie,  straatfotografie, zwart/wit fotografie, documentaire fotografie
Camera: Canon 5D Mark II
Website:

www.josiefoto.nl