Joop Siepel

Joop Siepel.
Fotografeert sinds: 2009
Voorkeur: natuurfotografie,  straatfotografie, zwart/wit fotografie, documentaire en reportage fotografie 
Camera: Canon 5D Mark II
Website: www.josiefoto.nl

Hendrika is een 7 jarige merrie. Haar veulen Lex is eind maart 2021 geboren. Het zijn Groninger paarden, een ras wat de laatste jaren zeldzaam is geworden. Het is haar derde veulen en Hendrika is dus een ervaren moeder. Dat blijkt ook uit het beschermende gedrag in de wei en paardenbak. Ze verliest hem nooit uit het oog. Echte moederliefde. Dat laatste heb ik geprobeerd in mijn foto;s tot uitdrukking te brengen.  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •